ถ่ายรูปแต่งงาน ออม+เอก

ถ่ายชุดนี้ไว้นานมากแล้ว พึ่งจะเอามาโชว์คร๊าบ ^^

ถ่ายรูปแต่งงาน ออม+เอก

ถ่ายรูปแต่งงาน ออม+เอก

ถ่ายรูปแต่งงาน ออม+เอก

ถ่ายรูปแต่งงาน ออม+เอก

ถ่ายรูปแต่งงาน ออม+เอก

ถ่ายรูปแต่งงาน ออม+เอก