ตัวอย่างงานถ่ายหูฟัง Marshall

** งานพื้นขาวแบบไม่ปรับสีพื้น เน้นขอบดำไม่รีทัชไม่ไดคัต ตำหนิ แสงสีเงาสะท้อนตามจริงที่ได้จากกล้อง รูปละ 100 บาท / รูป / ชิ้น
ถ่ายหูฟัง Marshall
ถ่ายหูฟัง Marshall

ถ่ายหูฟัง Marshall
ถ่ายหูฟัง Marshall
ถ่ายหูฟัง Marshall