แต่งรูปโมเสก

บริการแต่งรูปทุกรูปแบบเป็นราคาพร้อมอัดรูปหรือราคาเฉพาะไฟล์ตามที่แจ้ง (ราคาไม่รวมและไม่มีกรอบรูปบริการ)

รูปโมเสกแบบที่ 4

= แบบใส่ลวดลายกราฟฟิกลงไป ให้ความประทับใจแก่ผู้รับมากขึ้น
ขนาด 8x10 นิ้ว พร้อมอัดรูป ราคา 350 บาท
ขนาด 12x18 นิ้ว พร้อมอัดรูป ราคา 450 บาท
ขนาด 20x30 นิ้ว พร้อมอัดรูป ราคา 500 บาท
ขนาด 30x40 นิ้ว พร้อมอัดรูป ราคา 1,100 บาท
ราคายังไม่รวม +EMS 100 บาท
หรือนัดรับสินค้าได้บริเวณเซนทรัลลาดพร้าว

ราคาเฉพาะไฟล์อย่างเดียว (เหมาะกับผู้ที่ต้องการความไว สามารถนำไปอัดได้เลยไม่ต้องรอส่ง EMS)
ขนาด 8x10 นิ้ว ราคา 300 บาท
ขนาด 12x18 นิ้ว ราคา 400 บาท
ขนาด 20x30 นิ้ว ราคา 400 บาท
ขนาด 30x40 นิ้ว ราคา 800 บาท

แบบที่ 4 ราคาจะแพงกว่าแบบ 1-3 เพิ่มอีก 100 บาท

รูปโมเสกแบบที่ 4

Read more: รูปโมเสกแบบที่ 4

รูปโมเสกแบบที่ 3

= แบบโมเสกแท้ๆ คือใช้รูปเรียงเป็นรูปๆนั้น โดยไม่มีการลดความเข้ม ให้ฟิวโมเสกอย่างแท้จริง
เหมาะกับรูปที่เห็นใบหน้าชัดเจน เช่นรูปที่ถ่ายจากกล้องมือถือ หรือรูปครึ่งตัว

ขนาด 8x10 นิ้ว พร้อมอัดรูป ราคา 250 บาท
ขนาด 12x18 นิ้ว พร้อมอัดรูป ราคา 350 บาท
ขนาด 20x30 นิ้ว พร้อมอัดรูป ราคา 400 บาท
ขนาด 30x40 นิ้ว พร้อมอัดรูป ราคา 1,000 บาท
ราคายังไม่รวม +EMS 100 บาท
หรือนัดรับสินค้าได้บริเวณเซนทรัลลาดพร้าว

ราคาเฉพาะไฟล์อย่างเดียว (เหมาะกับผู้ที่ต้องการความไว สามารถนำไปอัดได้เลยไม่ต้องรอส่ง EMS)
ขนาด 8x10 นิ้ว ราคา 200 บาท
ขนาด 12x18 นิ้ว ราคา 300 บาท
ขนาด 20x30 นิ้ว ราคา 300 บาท
ขนาด 30x40 นิ้ว ราคา 700 บาท

รูปโมเสกแบบที่ 3

Read more: รูปโมเสกแบบที่ 3

รูปโมเสกแบบที่ 2

= ทำให้ตัวคนเด่นขึ้นมา เหมาะกับภาพที่เห็นวิวเยอะๆ และขนาดไฟล์ต้องใหญ่กว่า 2MB
ขนาด 8x10 นิ้ว พร้อมอัดรูป ราคา 250 บาท
ขนาด 12x18 นิ้ว พร้อมอัดรูป ราคา 350 บาท
ขนาด 20x30 นิ้ว พร้อมอัดรูป ราคา 400 บาท
ขนาด 30x40 นิ้ว พร้อมอัดรูป ราคา 1,000 บาท
ราคายังไม่รวม +EMS 100 บาท
หรือนัดรับสินค้าได้บริเวณเซนทรัลลาดพร้าว

ราคาเฉพาะไฟล์อย่างเดียว (เหมาะกับผู้ที่ต้องการความไว สามารถนำไปอัดได้เลยไม่ต้องรอส่ง EMS)
ขนาด 8x10 นิ้ว ราคา 200 บาท
ขนาด 12x18 นิ้ว ราคา 300 บาท
ขนาด 20x30 นิ้ว ราคา 300 บาท
ขนาด 30x40 นิ้ว ราคา 700 บาท

รูปโมเสกแบบที่ 2

Read more: รูปโมเสกแบบที่ 2

รูปโมเสกแบบที่ 1

= รูปโมเสกแบบลดความเข้มของตัวโมเสก ทำให้สามารถมองเห็นหน้าได้ชัดเจน 
ขนาด 8x10 นิ้ว พร้อมอัดรูป ราคา 250 บาท
ขนาด 12x18 นิ้ว พร้อมอัดรูป ราคา 350 บาท
ขนาด 20x30 นิ้ว พร้อมอัดรูป ราคา 400 บาท
ขนาด 30x40 นิ้ว พร้อมอัดรูป ราคา 1,000 บาท
ราคายังไม่รวม +EMS 100 บาท
หรือนัดรับสินค้าได้บริเวณเซนทรัลลาดพร้าว

ราคาเฉพาะไฟล์อย่างเดียว (เหมาะกับผู้ที่ต้องการความไว สามารถนำไปอัดได้เลยไม่ต้องรอส่ง EMS)
ขนาด 8x10 นิ้ว ราคา 200 บาท
ขนาด 12x18 นิ้ว ราคา 300 บาท
ขนาด 20x30 นิ้ว ราคา 300 บาท
ขนาด 30x40 นิ้ว ราคา 700 บาท

รูปโมเสกแบบที่ 1

Read more: รูปโมเสกแบบที่ 1

โทร 090-797-0881 / (ต๊ะ)
E-mail : myperfectstudio@hotmail.com
Line ID : myperfectstudio
Website : http://www.myperfectstudio.com
Contact Time : 10.30-20.30 น. (โทรไม่ติด Line ทักไว้ได้เลยครับ)
รณีติดต่อนอกเวลาหรือติดงานอยู่ จะรีบกลับมาตอบในเวลางานให้เร็วที่สุดครับ